Branche informatie

Branche

Harskamp en Bouman levert naast haar werk graag een bijdrage aan maatschappelijke doelen. Wij commiteren ons aan onderstaande instanties.

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouwbedrijven en infrabedrijven. We willen werken aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doen we met behulp van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.
Bezoek voor meer informatie de website van Bouwend Nederland.

Volandis

Volandis is het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw en infra. Volandis vormt de schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.
Bij Volandis draait het om vakmanschap en professionalisering. Zij dragen bij aan betere opleidingen, meer en beter vakkundig personeel en zorgen daardoor voor betere bedrijven in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij. In opdracht van het ministerie van OCW onderhoudt Volandis de mbo-kwalificatiestructuur voor de bouw en infra en erkent zij leerbedrijven. Namens de bedrijfstak ontwikkelt Volandis lesmethodes voor mbo-opleidingen, adviseren we werkgevers en werknemers over scholings- en loopbaanmogelijkheden en keren zij sectorale tegemoetkomingen uit aan bedrijven die investeren in het opleiden van nieuwe vakmensen. Bovendien maakt Volandis voorlichtingsproducten om jongeren en zij instromers te informeren over de beroeps- en opleidings-mogelijkheden in de bouw en infra.

Harskamp en Bouwman zijn een door Volandis erkend leerbedrijf. Bij een erkend leerbedrijf leren jongeren, die een mbo-opleiding in de bouw of infra volgen, het vak in de praktijk. Zo zorgen de bedrijven er zelf voor dat er
de komende jaren voldoende goed opgeleide vakmensen beschikbaar zijn.
De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van een middelbare beroepsopleiding. Leerlingen doen deze beroepspraktijkvorming in de vorm van een leerbaan of stage. Dat mag alleen bij een erkend leerbedrijf. Volandis erkent organisaties als leerbedrijf voor de bouw- en infrasector